eco-mover.nl

Mijn zakelijk blog

Wat houdt de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden in?

Praktijkdiploma boekhouden

Als je een goed inzicht in de financieel administratieve en bedrijfseconomie processen binnen een organisatie wilt hebben is de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) zeker geschikt voor jou. Met deze opleiding word je klaargestoomd om zelfstandig de boekhouding te voeren, zowel van kleine als middelgrote ondernemingen. Daarnaast is er ook binnen veel grote organisaties vraag naar medewerkers met een Praktijkdiploma Boekhouden. Dit is niet heel gek, want een Praktijkdiploma Boekhouden is zowel op financieel administratief als op bedrijfseconomisch gebied een zeer bekend diploma.

Praktijkdiploma boekhouden

Op te delen in 3 onderdelen

Je kunt de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden in 3 onderdelen opdelen, namelijk kostencalculatie, financiering en bedrijfsadministratie. Het eerste onderdeel, kostencalculatie, besteed voornamelijk aandacht aan calculaties met betrekking tot de kostprijs, de verkoopprijs, de winst, de afschrijving en de interest. Het onderdeel financiering gaat voornamelijk over solvabiliteit, rentabiliteit, rechtsvormen, eigen en vreemd vermogen en kengetallen voor de liquiditeit. Het laatste onderdeel is bedrijfsadministratie. Dit onderdeel gaat over de financiële administratie. Hierbij komen alle zaken die je daarvoor moet kennen aan bod. 

Kennis en diploma

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig voor Praktijkdiploma Boekhouden. Wel wordt er verwacht dat je kennis vergelijkbaar is het met het niveau van de opleidingen Basiskennis Calculatie en Basiskennis Boekhouden. De examens van Praktijkdiploma Boekhouden worden altijd door de Nederlandse Associatie voor Examinering afgenomen, ook wel de Associatie genoemd. Deze diploma is algemeen bekend bij werkgevers en staat daarnaast erg hoog aangeschreven. De opleiding bestaat verder uit intensieve begeleiding, waardoor je volledig wordt voorbereid op de examens. Als je je goed inzet en gemotiveerd bent ben je uitstekend in staat om de Praktijkdiploma Boekhouden te behalen. 

Meer verhalen