eco-mover.nl

Mijn zakelijk blog

Stoom, innovatie en technologie

Stoomketel

De Stoomlocomotief of stoomketels. Bij stoom wordt er in de eerste instantie gedacht aan deze ouderwetse toepassingen. Toch blijkt in de praktijk, dat stoomtechniek een innovatieve manier is binnen sectoren, die wordt verwoord als een mogelijkheid om energie te besparen en duurzaamheid te bevorderen door middel van vooruitzichten in innovaties en technologie. 

Stoom ofwel stoomtechniek wordt op verschillende manieren toegepast in het productieproces. Niet alleen in de industrie maar ook in de gezondheidszorg en andere vakgebieden waarbij stoom essentieel is voor energieopwekking, transport, distributie, het stoomleidingnetwerk en deelprocessen. Het aanbod in praktische kennis in dit gebied is echter beperkt beschikbaar terwijl het voor zich spreekt dat kennis de veiligheid, systeemefficiëntie en energiebesparing van stoomsystemen bevordert. 

Stoomketel

Er is heden ten dage veel veranderd in de stoomtechniek door onder andere het energieakkoord die zich focust op afspraken over energiebesparing, schone technologie en het klimaatbeleid. Dit heeft tot op de dag van vandaag impact gehad op te uitvoering van de toepassingen binnen de stoomtechniek. 

De stoomcompressor is hierbij een grote innovatie geweest voor de oplossing voor warmtehergebruik. Een systeem waarbij bedrijven een stop dichter bij CO2 neutraliteit komen. De stoomcompressor is een machine waarbij de energie die uit stoom wordt opgewekt opnieuw te gebruiken is.  

De ontwikkeling van deze machine is deel van een voortdurend innovatief onderzoek binnen deze sector. Ondersteuningen en subsidies vanuit de rijksoverheid helpen bij hierbij.