eco-mover.nl

Mijn zakelijk blog

Pincodes raden

Als je je pinpas bent kwijtgeraakt op straat, hoe makkelijk zou het dan voor iemand zijn om je pincode correct te raden en je spaarrekening leeg te trekken? Volgens sommige mensen zou dit niet moeilijk te achterhalen zijn, omdat ze makkelijke cijfercombinaties gebruiken zoals hun postcode of een simpele ‘1234’. Belangrijk dus om een goede code in te stellen! Wachtwoorden vormen de eerste verdedigingslinie tegen ongeautoriseerde toegang tot producten en persoonlijke informatie. Hoe sterker je wachtwoord, hoe beter je beschermd wordt tegen hackers. Je moet dus sterke wachtwoorden gebruiken voor alle accounts op uw computer, bankpasjes en andere producten met een wachtwoord of cijfercode.

Verschillende combinaties

Er zijn 10.000 mogelijke combinaties waarin de cijfers 0-9 kunnen worden gerangschikt om een ​​viercijferige code te vormen. Denk hierbij aan lockers met pincode, sloten op koffers of pincodes voor een bankpas. Om combinaties te berekenen, gebruiken we de formule nCr = n! / r! * (n – r)!, waarbij n staat voor het aantal items en r voor het aantal items dat tegelijkertijd wordt gekozen. Om de kans op een gebeurtenis te vinden, moet je mogelijk de combinaties vinden. Een onderzoeker analyseerde de cijfercombinaties om te ontdekken welke het minst en meest voorspelbaar zijn. Hij speculeert dat, als gebruikers een viercijferig wachtwoord kiezen voor een online account of andere website, het niet moeilijk is om hetzelfde nummer te gebruiken voor hun viercijferige bank pincodes.

Weinig creativiteit

Wat de onderzoeker vond, zegt hij, was een “onthutsend gebrek aan verbeeldingskracht” als het gaat om het kiezen van wachtwoorden, vooral bij codes die mensen zelf kunnen instellen zoals lockers met pincode. Bijna 11% van de 3,4 miljoen viercijferige wachtwoorden die hij analyseerde, waren 1234. De op één na populairste pincode is 1111 (6% van de wachtwoorden), gevolgd door 0000 (2%). (Vorig jaar stelde SplashData een lijst samen met de meest voorkomende numerieke en op woorden gebaseerde wachtwoorden en ontdekte dat “wachtwoord” en “123456” bovenaan de lijst stonden.)