eco-mover.nl

Mijn zakelijk blog

NEN 2484: belangrijke informatie vind jij hier!

NEN 284 is een Nederlandse norm. In dit artikel kom je meer te weten over deze norm, die niet meer verplicht is, maar wel relevant. Hoe dit precies zit leer je in dit artikel. Lees mee en leer!!

De Nederlandse norm NEN 2484

Het is interessant om wat meer te weten te komen over de Nederlandse norm NEN 2484. In de Arbobeleidsregels was het namelijk zo dat tot januari, 1 januari 2007 om precies te zijn, vermeld was dat draagbaar klimmaterieel tenminste dient te voldoen aan de NEN 2484. Hoe is deze dan samengesteld? Deze is samengesteld op basis van het Besluit draagbaar klimmaterieel en de EN 131. Informatie over deze laatste vind je op de website: de-opleider.nl.”>www.de-opleider.nl. In deze norm, de NEN 2484 is een aantal sterkte eisen opgenomen. Verder:

  • Zijn deze sterkte eisen opgenomen waar draagbaar klimmateriaal aan moet voldoen;
  • Is deze norm interessant voor de ontwerper;
  • Is deze norm interessant voor de fabrikant.

De laatste partijen moeten natuurlijk weten wat de sterkte van het materiaal moet zijn. Je wilt natuurlijk geen ongelukken! En je wilt te allen tijde voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld als fabrikant of ontwerper. Want dat is een juridisch gevecht, laten we zo maar stellen. De norm is – zoals je hebt kunnen lezen – niet meer verplicht, maar is nog wel erg nuttig. Dit zit als volgt. De Arbeidsinspectie zal namelijk altijd een afweging maken of er een veiliger alternatief mogelijk was geweest. Dat geldt vooral als je te maken hebt met bouw of installatietechniek. Daar wordt uiteraard de voorkeur gegeven aan ladders die voldoen aan de NEN 2484 norm. Dan willen we nog even doorgaan op het belang van veilige voorwerpen. We doen dit aan de hand van een casus, waarin we uitleggen wat het belang is van veiligheid. We vertellen hier wat er gebeurt als je aansprakelijk wordt gesteld door een niet sterk genoeg klimtoestel. Dan weet je daarna dat ook de NEN 2484 van belang is. 

Kinderen zijn speels, over het algemeen heel speels. Bovendien zijn ze kwetsbaar en heel actief. Het is dus logisch dat kinderen een verhoogd risico hebben op schade. In juridische termen noemen we dit letselschade. Letselschade is vaak een onderwerp van aansprakelijkheid. Wie wordt aansprakelijk gesteld als niet aan de veiligheidsvoorschriften en veiligheidseisen is voldaan? Denk bijvoorbeeld aan de eisen aan de ondergrond, maar ook eisen aan de afmetingen van openingen en gaten om te voorkomen dat een kind klem komt te zitten. Allerlei belangrijke dingen. Het is wel eens voorgekomen in de juridische geschiedenis dat een fabrikant aansprakelijk is gesteld. Dit kan zorgen voor imagoschade maar ook voor grote geldboetes. Iets dat je altijd wilt voorkomen. Voldoe daarom voor de zekerheid aan alle normen, ook al zijn ze niet meer verplicht, ook de NEN 2484 norm!

Alles duidelijk of toch nog vragen?

Is alles op dit punt duidelijk of ben je toch nog benieuwd naar meer informatie omtrent NEN 2484? We kunnen ons voorstellen dat je nog een aantal vragen hebt. Maar wees niet getreurd, je kunt ook heel veel informatie zelf via de site vinden. 
Wil je op zoek naar cursussen, e-learnings of andere downloads, bekijk dan eenvoudig de-opleider.nl.”>www.de-opleider.nl.