eco-mover.nl

Mijn zakelijk blog

Een kerstpakket: altijd weer een mooie geste van je werkgever

Kerstpakketten

Bij talloze bedrijven in Nederland is het al jarenlang een vast terugkerend fenomeen: ergens in december gaat het voltallige personeel met een kerstpakket naar huis. Dit is een traditie waar op zichzelf weinig mis mee is. Als werknemer is het echter goed om dit fenomeen op waarde schatten. Het verstrekken van kerstpakketten door een leidinggevende is en blijft een fraaie geste van een werkgever. Er is namelijk niemand die een werkgever hiertoe kan verplichten. Zo bezien zegt een ondernemer tegen jou als werkgever: ‘Bedankt voor je inzet en je prestaties van het afgelopen jaar’. Dat is toch een signaal dat je hoe dan ook op prijs hoort te stellen.

Kerstpakketten

Waardering, erkenning en ontplooiing vaak belangrijker dan salaris

Uit recente onderzoeken is gebleken dat het aandeel werknemers dat zaken als waardering, zelfontplooiing en tevredenheid bij een baan belangrijker vindt dan de hoogte van het salaris toeneemt. Vooral (maar niet alleen) bij hoogopgeleiden is deze kentering duidelijk te zien. Mocht dat ook voor jou gelden, dan zul je het in ontvangst nemen van het jaarlijkse kerstpakket zonder meer met een goed gevoel doen. Een goede werkgever doet dit natuurlijk ook met deze gedachten in het achterhoofd, al dient gezegd te worden dat andere uitingen van waardering gedurende het hele jaar minstens net zo belangrijk zijn. Vooral als je eens op spontane wijze geprezen wordt geeft dat een goed gevoel, iets dat jou wellicht ook loyaler maakt naar je werkgever toe.